Εμπορική Αρχιτεκτονική & Conceptual Design

Εμπορική Αρχιτεκτονική & Conceptual Design 1200 631 Pharmacy2020

Το σύγχρονο φαρμακείο έχει μετεξελιχθεί σε έναν χώρο τον οποίο ο καταναλωτής επισκέπτεται όχι μόνο για λόγους υγείας, αλλά και για λόγους πρόληψης, ομορφιάς, αναζήτησης προϊόντων που έχουν να κάνουν με την ευζωία και την ευεξία. Η ενημέρωση του κοινού για τη μετεξέλιξη του φαρμακείου σε ένα σύγχρονο πολυκατάστημα παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων αποτελεί προτεραιότητα, καθώς η παγιωμένη αντίληψη για τον ρόλο του φαρμακείου δεν μεταβάλλεται από τη μία ημέρα στην άλλη.

Η μετεξέλιξη του φαρμακείου πρέπει να επικοινωνηθεί στο κοινό με μη λεκτικούς τρόπους, καθώς είναι αδύνατον για το φαρμακοποιό και το προσωπικό του να ενημερώσουν έναν-έναν τους καταναλωτές. Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται η έννοια της εμπορικής αρχιτεκτονικής και του conceptual design.

Με τη βοήθειά τους, το μήνυμα που θα μεταδίδει το φαρμακείο είναι ευδιάκριτο, ελκυστικό και ξεκάθαρο. Διαφοροποιώντας την εικόνα του, ξεφεύγοντας από το κλασικό image του φαρμακείου, εκπέμπουμε και επικοινωνούμε το καινούργιο μας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Παντρεύοντας τις αρχές της εμπορικής αρχιτεκτονικής και του conceptual design, επιτυγχάνουμε εξατομικευμένη προσέγγιση και δίνουμε στο φαρμακείο μας τα δικά του, μοναδικά χαρακτηριστικά. Το φαρμακείο πλέον ενσωματώνει την προσωπικότητα και τη φιλοσοφία του φαρμακοποιού. Δεν απευθύνεται μόνο σε ασθενείς αλλά και σε ένα υγιές κοινό που επιθυμεί να αναβαθμίσει την καθημερινή του ζωή. Είναι ένας χώρος που δημιουργεί θετικά συναισθήματα τόσο στο καταναλωτικό κοινό που τον επισκέπτεται όσο και στο προσωπικό που εργάζεται σε αυτόν.

Η διαμόρφωση των χώρων, η χρήση χρωμάτων και υλικών τελευταίας τεχνολογίας, η διάταξη των προϊόντων, η αξιοποίηση των νέων εργαλείων ενημέρωσης του κοινού εντός και εκτός φαρμακείου,  προσφέρουν μια εμπειρία που απογειώνει τις αισθήσεις.

Το παλιό φαρμακείο της εσωστρέφειας δεν υπάρχει πια.

Το σύγχρονο φαρμακείο βοηθάει και προσελκύει τον πελάτη να διακρίνει, να συγκρίνει, να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί. Να νιώσει καλά και να εξυπηρετηθεί μέσα σε ένα περιβάλλον που έχει φτιαχτεί με τρόπο που τον κάνει να αισθάνεται σημαντικός. Σε ένα περιβάλλον όπου η λειτουργικότητα, η εμπορικότητα και η αισθητική αλληλοσυμπληρώνονται ιδανικά, ώστε να κερδίζουν τον καταναλωτή, να του δημιουργούν την ανάγκη να επανέλθει και να δημιουργούν στέρεους και σταθερούς δεσμούς μεταξύ αυτού και του φαρμακείου. Του φαρμακείου του.