Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

To Pharmacy2020 είναι πρόγραμμα επιχειρηματικής οργάνωσης, επικοινωνίας & προώθησης του ανεξάρτητου κοινοτικού φαρμακείου και των συνεργαζόμενων με αυτό επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Ιδρύθηκε το 2013 από τον σύμβουλο επιχειρηματικής ανάπτυξης, Γιώργο Πακερτζόγλου MEng, ο οποίος έχει σημαντική εμπειρία στην επιχειρηματική οργάνωση επιχειρήσεων λιανικής πώλησης & κοινοτικών φαρμακείων. Η ομάδα του, που αποτελείται από διοικητικούς και εμπορικούς συμβούλους, συμβούλους τεχνολογίας, αρχιτέκτονες και μηχανικούς, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις του κλάδου του κοινοτικού φαρμακείου και τις τάσεις της ευρύτερης λιανικής αγοράς και εφαρμόζει διαφοροποιημένα συστήματα στο πελατολόγιό του.

Ο διακριτικός τίτλος Pharmacy2020 λειτουργεί υπό την εταιρεία GPA Holding M.IKE // Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Κατασκευαστές & Διαχειριστές Ακίνητης Περιουσίας // ΑΦΜ 800993683 // Αρ. ΓΕΜΗ 146519201000 // Ελλάδα.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Υποστηρίζει καθετοποιημένα και εξατομικευμένα το πελατολόγιό του, προσφέροντας τη δυνατότητα στον κοινοτικό φαρμακοποιό και σε συναφείς με το κοινοτικό φαρμακείο επιχειρήσεις να καλύπτουν όλες τους τις επιχειρηματικές – λειτουργικές ανάγκες μέσα σε μία συνεργασία.

360o ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σχετικές με τους τομείς της διοικητικής συμβουλευτικής, της οργάνωσης ανθρωπίνων πόρων και διαδικασιών, του marketing και της επικοινωνίας, καθώς και των κατασκευαστικών έργων.

Σκοπός της εταιρείας, μέσω της εφαρμογής των υπηρεσιών της στο πελατολόγιό της, είναι:

 • Εφαρμογή καινοτομίας & εξατομίκευσης στην επικοινωνία του κοινοτικού φαρμακείου.
 • Απόκτηση ορθολογικών διοικητικών βάσεων όλων των επιχειρήσεων που πλαισιώνουν το κανάλι του κοινοτικού φαρμακείου.
 • Κατάρτιση & συνεχή μετεκπαίδευση του κοινοτικού φαρμακοποιού και των ανθρώπινων πόρων που απαρτίζουν το κανάλι.
 • Βελτιστοποίηση της πελατοκεντρικής & εξατομικευμένης επικοινωνίας των λειτουργών φαρμακείου και των συνεργατών τους.
 • Αναβάθμιση της ψυχολογίας του ασθενή – καταναλωτή που απολαμβάνει υπηρεσίες από το κοινοτικό φαρμακείο και αποτελεσματικότερη φαρμακευτική φροντίδα.
 • Υποστήριξη της υπαρκτής πρόκλησης του κοινοτικού φαρμακοποιού – επιστήμονα να αποδείξει την παρουσία του στο εθνικό σύστημα υγείας, μέσα από την πρακτική του στο κοινοτικό φαρμακείο.
 • Οργάνωση ενός μετρήσιμου συστήματος συνεισφοράς στη φαρμακευτική κοινότητα, συνδεδεμένου και αναφερόμενου στο εθνικό σύστημα υγείας.

Συνεργαζόμενα Μέρη & Πελατολόγιο

 • Ανεξάρτητα υφιστάμενα κοινοτικά φαρμακεία
 • Νέοι κοινοτικοί φαρμακοποιοί
 • Τοπικές αλυσίδες κοινοτικών φαρμακείων
 • Ηλεκτρονικές εμπορικές επιχειρήσεις
 • Επενδυτικές επιχειρήσεις στο κανάλι του φαρμακείου
 • Φοιτητές και νέοι απόφοιτοι φαρμακευτικών σχολών
 • Φαρμακευτικές Σχολές Ιδιωτικών Πανεπιστήμιων
 • Εμπορικές προμηθευτικές επιχειρήσεις
 • Παραγωγοί φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Διανομείς και Φαρμακαποθήκες
 • Πάροχοι υπηρεσιών φαρμακείου

Ευρωπαϊκή Παρουσία

Αποστολή

Καθορισμός της θέσης του Ευρωπαϊκού κοινοτικού ανεξάρτητου φαρμακείου, ως συνδυασμός σταθμού πρωτοβάθμιας περίθαλψης και εμπορικής επιχείρησης, με όλα τα συνεργαζόμενα μέρη του φαρμακείου να υποστηρίζουν και να προστατεύουν τη στάση αυτή, προσφέροντας στον ασθενή – καταναλωτή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας.

Εκσυγχρονισμός Φαρμακείου

Ευρωπαϊκό φαρμακείο σε ύφεση

 • Η επιχειρηματική ιδιότητα διακίνησης φαρμάκων μέσω του φαρμακείου έχει ανελαστική κερδοφορία.
 • Η παραφαρμακευτική προϊοντική ύλη τοποθετείται σε εμπορικά κανάλια εκτός φαρμακείου.
 • Η ρευστότητα ενός μέσου φαρμακείου είναι ιδιαίτερα πιεσμένη.
 • Οι ηλεκτρονικές εμπορικές επιχειρήσεις, δεδομένου των ανωμαλιών στην τιμοδοτική πολιτική της παραφαρμακευτικής ύλης που διατηρούν, εκπαιδεύουν καθημερινά τον καταναλωτή σε ευκαιριακή αντιμετώπιση του κοινοτικού λειτουργού.
 • Η ανεπάρκεια βασικών γνώσεων επιχειρηματικής & εμπορικής διοίκησης από τον κοινοτικό φαρμακοποιό – ιδιοκτήτη δυσκολεύουν τη διαχείριση του κοινοτικού φαρμακείου.
 • Ο ανταγωνισμός από τις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες πλήττει τη λειτουργία των ανεξάρτητων κοινοτικών φαρμακείων.
 • Το επιστημονικό υπόβαθρο του κοινοτικού φαρμακοποιού και των φαρμακοϋπαλλήλων πιστοποιεί τη λειτουργία του κοινοτικού φαρμακείου.
 • Η ανάγκη του καταναλωτή – ασθενή να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης, σεβασμού και αγάπης με τον λειτουργό της κοινότητάς του.
 • Η μεγάλη λίστα αναγκών του καταναλωτή, στην οποία το σημερινό φαρμακείο έχει μικρό μερίδιο.
 • Η παγκόσμια «στροφή» από τη θεραπεία στην πρόληψη.
 • Η ποικιλία τεχνικών & μέσων σύγχρονου marketing. Ο καταναλωτής «εκπαιδεύεται» καθημερινά να ακολουθεί αξιόπιστες πηγές υπηρεσιών & προϊοντικής ύλης.

Θεμελιώδεις παράμετροι εκσυγχρονισμού φαρμακείου