Φυσική & online έρευνα αγοράς για το φαρμακείο

Φυσική & online έρευνα αγοράς για το φαρμακείο

Φυσική & online έρευνα αγοράς για το φαρμακείο 1200 631 Pharmacy2020

Ο σύγχρονος φαρμακοποιός δεν βασίζεται στην τύχη ή σε γενικές και αφηρημένες θεωρήσεις. Πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του φαρμακείου του, οφείλει να διεξαγάγει έρευνα αγοράς με επιστημονικά κριτήρια για βασικούς τομείς που θα καθορίσουν τη μελλοντική του επιτυχία.

Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε φυσικό ή/και σε διαδικτυακό περιβάλλον, πρέπει όμως να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από φορέα με ανάλογη εμπειρία και διαπιστωμένα αποτελέσματα στο πρόσφατο παρελθόν.

Η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές, αποτυπώνει:

  • Τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία θα δραστηριοποιηθεί το φαρμακείο
  • Tον ανταγωνισμό (δυνατός/μέτριος/αδύνατος)
  • Tο κοινωνικο-οικονομικό προφίλ του κοινού της περιοχής
  • Τις ανάγκες του, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που η έρευνα θα καταγράψει ως πρώτιστες ανάγκες του.

Με γνώμονα τα αποτελέσματα, ο φαρμακοποιός θα καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετήσει το φαρμακείο του στην αγορά, στα μέσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσει (παραδοσιακή επικοινωνία, έμφαση στο διαδίκτυο ή και στα δύο), καθώς και στο μίγμα προϊόντων που θα προσφέρει.

Αλλιώς, στηρίζεται στην τύχη και στο ένστικτό του, που ποτέ δεν είναι αρκετά για να εγγυηθούν την επιτυχία.