Το φαρμακείο ως κομμάτι του κοινωνικού συνόλου

Το φαρμακείο ως κομμάτι του κοινωνικού συνόλου

Το φαρμακείο ως κομμάτι του κοινωνικού συνόλου 1200 631 Pharmacy2020

Ο Ανδρέας Καλλιβωκάς, φαρμακοποιός και εκπαιδευτής, γράφει για το Pharmacy2020.

 

Η σχέση μεταξύ μιας οποιασδήποτε επιχείρησης και της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται είναι πολύπλοκη, με άμεσες και έμμεσες αλληλεξαρτήσεις.

Η κοινωνία ορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία, αναπτύσσοντας τεχνολογία, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, απασχολώντας εργατικό και στελεχιακό δυναμικό.

Αυτονόητο είναι ότι το φαρμακείο αποτελεί μια δυναμική μονάδα του επιχειρηματικού ιστού μιας κοινωνίας από τη στιγμή που υπηρετεί τον ευαίσθητο τομέα της υγείας των πολιτών της, ενώ παράλληλα έχει διευρύνει τις δραστηριότητές του, απευθυνόμενο στον σύγχρονο καταναλωτή που αναζητά τα προϊόντα εκείνα που κάνουν τη διαφορά σε θέματα ομορφιάς και ευεξίας.

Παλαιότερα θεωρούσαμε αντίφαση την επιδίωξη κέρδους με την ταυτόχρονη ικανοποίηση του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου. Σήμερα, η σύγκρουση αυτή έχει επιλυθεί μέσα από μια δημιουργική σύνθεση που ορίζει ότι μπορούν να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα και οι δύο στόχοι. Οι επιχειρήσεις –και τα φαρμακεία ειδικότερα- έχουν αντιληφθεί ότι η επιδίωξη βραχυπρόθεσμων κερδών δεν εγγυάται τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία. Γι’ αυτό και στο λεξιλόγιο και την πρακτική τους έχουν προστεθεί έννοιες όπως «επιχειρησιακή ηθική», «κοινωνική ευθύνη» «δραστηριοποίηση με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο».

Το κοινό σήμερα είναι απαιτητικό. Ζητά από τις επιχειρήσεις να σκέφτονται διαφορετικά, να επιδεικνύουν το ανθρώπινο πρόσωπό τους, να εστιάζουν όχι μόνο σε βραχυπρόθεσμους αλλά σε μακροπρόθεσμους στόχους. Πράγμα που ισχύει στον υπερθετικό βαθμό για το φαρμακείο που εξ ορισμού απευθύνεται και καλύπτει το ευαίσθητο κομμάτι της υγείας και της ευεξίας.

Η ακεραιότητα, οι ηθικές αξίες, η μακρόπνοη προσέγγιση, μαζί με την προσωποποιημένη και αληθινή επαφή με τον ασθενή/πελάτη/καταναλωτή είναι οι συνιστώσες που εγγυώνται και επιχειρηματικό όφελος και θετική επίδραση στην κοινωνία.

Ο σύγχρονος φαρμακοποιός που θα ενστερνιστεί και θα θέσει σε εφαρμογή τους παραπάνω άξονες έχει να αποκομίσει οφέλη για τον ίδιο και να προσφέρει σημαντική υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο.

 

Ανδρέας Καλλιβωκάς