Γιώργος Πακερτζόγλου: Ιδρυτής Pharmacy2020

Ο Γιώργος Πακερτζόγλου είναι απόφοιτος του «The University of Manchester», Institute of Science & Technology. Έχοντας πολυετή εμπειρία ως σύμβουλος ανάπτυξης, ίδρυσε το 2013 το Pharmacy2020, το οποίο και διευθύνει.

Διαθέτει σημαντικές γνώσεις για τις αρχές της ψυχολογίας του καταναλωτή και την εμπορική επικοινωνία του καναλιού της λιανικής πώλησης. Λειτουργεί συμβουλευτικά στον εμπορικό εκσυγχρονισμό των φαρμακείων μέσω καθετοποιημένης προσέγγισης, ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με new business operations και προώθηση της εταιρείας σε αγορές του εξωτερικού.

Χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, ενθουσιασμό, αφοσίωση, ενώ οι ηγετικές και οργανωτικές ικανότητές του συμβάλλουν στη σωστή καθοδήγηση και ανάπτυξη των συνεργατών του.