Μαρία Μπόνου: ERP Consultant

Η Μαρία Μπόνου είναι Πτυχιούχος BSc Πληροφορικής και Βιοϊατρικής Πληροφορικής. Είναι έμπειρη σε ERP και άλλα προγράμματα λογισμικού και παθιασμένη με την Πληροφορική.

Έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια λογισμικού στο εθνικό έργο αιμοδοσίας και έχει 5ετή εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών φαρμακείου, η οποία της δίνει τη δυνατότητα να έχει βαθιά κατανόηση των λειτουργικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία.

Η επίλυση προβλημάτων, η αφοσίωση στην εργασία και η οργάνωση είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά.