Το φαρμακείο & ο σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού

Το φαρμακείο & ο σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού

Το φαρμακείο & ο σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού 1201 631 Pharmacy2020

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ας διευκρινίσουμε ότι το άρθρο αφορά όλα τα φαρμακεία: μικρά, μεσαία, μεγάλα, αλυσίδες. Κι αυτό γιατί η συνεργασία με έναν σύμβουλο ανθρώπινου δυναμικού εξοικονομεί χρήματα και παράγει άριστα αποτελέσματα για κάθε φαρμακείο.

Ένας έμπειρος σύμβουλος θα επιμεληθεί την πρόσληψη προσωπικού από το Α ως το Ω:

  • θα σχεδιάσει την περιγραφή της θέσης
  • θα εξετάσει τα βιογραφικά σημειώματα που θα λάβει το φαρμακείο σας
  • θα διεξαγάγει τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους και
  • θα καταλήξει στον πλέον κατάλληλο.

Ο ρόλος του όμως δεν εξαντλείται εδώ.

Ο σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού είναι ο κατάλληλος για να αξιολογήσει στην πορεία το δυναμικό του φαρμακείου σας και να το κινητοποιήσει για καλύτερα αποτελέσματα.

Τι προσφέρει, λοιπόν, με μια ματιά;

Value for money. Ένας σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συνεργαστεί σε ωριαία βάση ή με σύμβαση έργου για να καλύψει τις ανάγκες σας. Η δαπάνη σας, ad hoc, θα υπερκαλυφθεί από τη γνώση και την  εμπειρία του.

Επιλογή του κατάλληλου προσωπικού. Ο σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού αρχικά θα επιμεληθεί της διαδικασία συνέντευξης που θα διασφαλίζει ότι ο σωστός υποψήφιος ξεχωρίζει. Στη συνέχεια, θα επιλέξει τον κατάλληλο υποψήφιο, προσμετρώντας όχι μόνο τα τυπικά προσόντα του, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και ψυχομετρικές παραμέτρους.

Αξιολόγηση απόδοσης. Ο σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού είναι σε θέση να αξιολογήσει το στελεχιακό σας δυναμικό, να το επιμορφώσει και να το κινητοποιήσει προς την κατεύθυνση της μέγιστης δυνατής προσπάθειας, θέτοντας τους σωστούς στόχους για κάθε υπάλληλο χωριστά. Γνωρίζει πώς να μεταδώσει την αίσθηση συνυπευθυνότητας και εταιρικής κουλτούρας στο προσωπικό σας, καθώς και να ορίσει – σε συνεργασία με εσάς –  κίνητρα και τρόπους ανταμοιβής.

Εξωτερική, αντικειμενική θεώρηση. Ο ιδιοκτήτης ενός φαρμακείου – μικρού, μεσαίου ή μεγάλου – δεν είναι πάντοτε εύκολο να διακρίνει ακόμα και προφανή πράγματα και καταστάσεις, λόγω της καθημερινής του τριβής με τον χώρο του. Αντίθετα, ένας έμπειρος σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού μπορεί άμεσα να διακρίνει και να καταγράψει τα σημεία όπου μειονεκτεί ή υπερτερεί η επιχείρησή σας, καθότι δρα ως εξωτερικός παρατηρητής.

Συμπερασματικά, αν ένας σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού σάς εξασφαλίζει χρόνο, χρήμα και ποιότητα στελέχωσης, ποιον λόγο έχετε να μην τον εμπιστευθείτε;