Σύστημα επιβράβευσης πελατείας

Σύστημα επιβράβευσης πελατείας 1200 631 Pharmacy2020

Έχετε αναρωτηθεί τι προσφέρετε στους πιστούς πελάτες του φαρμακείου σας και πώς θα κερδίσετε την προτίμησή τους όλο και περισσότερων;

Είναι πλέον κοινός τόπος ότι ο σχεδιασμός σας πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα επιβράβευσης πιστότητας, την καθημερινή εφαρμογή του και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του. Αν δεν διαθέτετε, βιαστείτε να υιοθετήσετε ένα τέτοιο σύστημα που συντελεί τα μέγιστα στην ανάπτυξη του πελατολογίου σας, στην εξασφάλιση πολλαπλών ωφελειών για τον καταναλωτή, στην καταγραφή των εμπορικών κινήσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών του κοινού που σας προτιμά και σας εμπιστεύεται.

Ένα σοβαρό, αξιόπιστο και αμοιβαία επωφελές για εσάς και τους πελάτες σας σύστημα επιβράβευσης πρέπει να ενσωματώνει μια σειρά χαρακτηριστικών:

  • ελκυστικό σχεδιασμό εντύπου εγγραφής και κάρτας πελάτη
  • κειμενογραφία προωθητικών κειμένων
  • ατομική και ομαδική εκπαίδευση του προσωπικού
  • σταθερή τιμολογιακή πολιτική ανά προϊοντική κατηγορία
  • εναρμόνιση της τιμολογιακής πολιτικής με τα υποσυστήματα ποντοδοσίας και εξαργύρωσης
  • υποστήριξη των όρων και προϋποθέσεων καταναλωτικής χρήσης
  • υποστήριξη για τη μηχανογραφική διασύνδεση
  • πλάνο στοχοθέτησης νέων εγγραφών
  • αναφορά προόδου και αποτίμησης αποτελεσμάτων

Με τους παραπάνω όρους να εκπληρούνται, μπορείτε να προσδοκάτε σοβαρά στην αύξηση της πιστής σας πελατείας μέσω ενός συστήματος δίκαιης επιβράβευσης και ανταμοιβής της.