Προωθητικές ενέργειες φαρμακείου

Προωθητικές ενέργειες φαρμακείου

Προωθητικές ενέργειες φαρμακείου 1200 631 Pharmacy2020

Η επιτυχία του σύγχρονου φαρμακείου βασίζεται πλέον εν πολλοίς στον τρόπο που επικοινωνεί με το κοινό του. Η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι προσωποποιημένη, πρωτότυπη, ελκυστική και κατανοητή. Και αν ο φαρμακοποιός αισθάνεται ότι ο χρόνος ή οι γνώσεις του δεν επαρκούν για την φέρει εις πέρας, οφείλει να επενδύσει σε ειδικούς που θα την διαχειριστούν. Η συστηματική οργάνωση και παρακολούθηση των προωθητικών ενεργειών αποφέρει πολλαπλά οφέλη. Αρχικά επιβραβεύει το υπάρχον πελατειακό κοινό και χτίζει στενότερη και πιο ποιοτική σχέση μαζί του. Στη συνέχεια, απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό και ανοίγει την πελατειακή του βάση, καταγράφοντας παράλληλα τα ειδικά χαρακτηριστικά της. Τέλος, το φαρμακείο τοποθετείται με θετικό τρόπο στη συνείδηση ασθενών και καταναλωτών, βελτιώνοντας την αναγνωρισιμότητά του.

Η γκάμα των προωθητικών ενεργειών για ένα φαρμακείο είναι εντυπωσιακή, πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που μπορούσαμε να φανταστούμε έως πρόσφατα βάσει της παραδοσιακής εικόνας που είχαμε στο μυαλό μας για το φαρμακείο και τις δυνατότητές του. Αυτές ακριβώς τις δυνατότητες μπορούμε να αυξήσουμε και να επεκτείνουμε με ενέργειες όπως:

  • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
  • Διακόσμηση και visual displays
  • Εφαρμογή ψηφιακής σήμανσης
  • Τοποθέτηση και σήμανση προϊόντων (visual merchandising)
  • Δημιουργία θεματικής βιτρίνας
  • Εντυποδιανομή
  • Δειγματοδιανομή
  • Ηλεκτρονική Επικοινωνία με newsletters, email και SMS
  • Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με την προσέγγιση και εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

Είναι βέβαιο ότι η αποτίμηση των ενεργειών αυτών θα καταδείξει ότι το φαρμακείο που ακολουθεί εξωστρεφή πολιτική θα ανταμειφθεί στο πολλαπλάσιο από το κοινό.