Δημήτριος Ναυπηγός: ERP & IT Consultant

Ο Δημήτριος Ναυπηγός είναι Πτυχιούχος Μηχανολογίας  της Σχολής 3ΜΕ του Τechnische Universiteit Delft, ενώ κατέχει MTCNA – MikroTik Certified Network Associate. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε ERP και άλλα προγράμματα λογισμικού, αλλά και hardware.

Εργάζεται χρόνια στον τομέα της πληροφορικής, στηρίζοντας μια πλειάδα επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια έχει επικεντρωθεί στην υποστήριξη Φαρμακείων, σε ζητήματα ERP, software & hardware, διαθέτοντας έτσι πλήρη γνώση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα Φαρμακεία.

Βασικά χαρακτηριστικά του Δημήτρη αποτελούν η αξιοπιστία, η συνέπεια και η οργάνωση.