Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη φαρμακείου

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη φαρμακείου

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη φαρμακείου 1200 631 Pharmacy2020

Πολλές φορές, είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω κόστους, υποβαθμίζουμε ή παραμερίζουμε βασικούς παράγοντες για ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα στη συνολική εικόνα του φαρμακείου μας. Αναφερόμαστε στον κλιματισμό, την ηλεκτρική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τον φωτισμό, που αναδεικνύονται σε ουσιώδεις συντελεστές στην εκπόνηση μιας ποιοτικής κατασκευής ή ανακαίνισης ενός φαρμακείου.

Μια σωστή και επαρκής μελέτη που λαμβάνει υπόψη της τους σχετικούς κανονισμούς, τις προδιαγραφές και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν καταγραφεί, καθώς και η ταυτόχρονη επιλογή πιστοποιημένων υλικών και συσκευών, επιτυγχάνει όχι μόνο οικονομία καταναλώσεων και ασφάλεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων, αλλά και την καταναλωτική προσέλκυση μέσω του άρτιου αισθητικού αποτελέσματος.

Σημαντικό είναι να έχουμε υπόψη μας πως ο σωστός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ενός φαρμακείου πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει:

  • σωστή μελέτη και κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • σωστή κατανομή ηλεκτρικών φορτίων
  • άρτια μελέτη φωτισμού
  • επιλογή φωτιστικών σωμάτων
  • πιστοποιημένα υλικά
  • διατήρηση ιδανικής θερμοκρασίας για την προστασία των φαρμάκων
  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καταστήματος

Όλα τα ανωτέρω, εκτός από την απρόσκοπτη λειτουργία του φαρμακείου, συντελούν και στη δημιουργία θετικού καταναλωτικού συναισθήματος, ώστε ο πελάτης να βρίσκει πάντα μια αφορμή για να επισκέπτεται το φαρμακείο μας ξανά και ξανά.