Η φιλοσοφία του φαρμακείου & η στρατηγική υλοποίησής της

Η φιλοσοφία του φαρμακείου & η στρατηγική υλοποίησής της

Η φιλοσοφία του φαρμακείου & η στρατηγική υλοποίησής της 1201 631 Pharmacy2020

Το φαρμακείο του σήμερα,  ως πολύπλοκος οργανισμός που συνδυάζει παραδοσιακούς και σύγχρονους όρους λειτουργίας, επιβάλλεται να έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία και στρατηγική για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί.

Ξεκινώντας από το αξίωμα ότι στη βάση κάθε επιτυχημένης επιχείρησης βρίσκεται ο ανθρώπινος παράγων και η δυνατότητά του να στοχοθετεί, να χαράσσει στρατηγική και να την υλοποιεί, κάθε φαρμακοποιός καλείται να απαντήσει στο ερώτημα αν στόχος του είναι η ισορροπία και η σταθερότητα ή η ανάπτυξη και επέκταση. Ειδάλλως, χωρίς την ύπαρξη στρατηγικής, απλά θα φέρνει σε πέρας την καθημερινή του ρουτίνα, με κίνδυνο να υποσκελιστεί από την εποχή του και τον ανταγωνισμό.

Κάθε φαρμακοποιός πρέπει να απαντήσει αρχικά στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • ποιος είμαι
  • τι θέλω να πετύχω
  • πώς οραματίζομαι τον εαυτό μου στο νέο φαρμακείο
  • ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του φαρμακείου μου σε σχέση με τον ανταγωνισμό

Στη συνέχεια, για να εξυπηρετήσει τα παραπάνω, πρέπει να χαράξει τη στρατηγική του σε σχέση με τα ακόλουθα:

  • κόστος λειτουργίας του φαρμακείου
  • προϊοντικές κατηγορίες
  • προσέγγιση και διαχείριση πελατείας
  • προώθηση και διαφήμιση

Παράλληλα, η εξατομίκευση και η πελατοκεντρική προσέγγιση αποτελούν τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους κινούνται και προσαρμόζονται όλα τα παραπάνω, ώστε να επιτυγχάνεται με ολιστικό τρόπο τόσο η εξυπηρέτηση του κοινού, όσο και οι στόχοι που θέτει ο φαρμακοποιός για την επιχείρησή του.