Εταιρική ταυτότητα: το φαρμακείο ως διακριτή μονάδα

Εταιρική ταυτότητα: το φαρμακείο ως διακριτή μονάδα

Εταιρική ταυτότητα: το φαρμακείο ως διακριτή μονάδα 1200 631 Pharmacy2020

Πως προέκυψε η ιδέα για να αναπτύσσεται εταιρική ταυτότητα για τα φαρμακεία? Με τη λέξη «φαρμακείο», μέχρι πρόσφατα, χαρακτηρίζαμε μια κατηγορία και όχι ένα συγκεκριμένο κατάστημα.

Τα φαρμακεία δεν διαφοροποιούνταν, υπάκουαν όλα σε μια συγκεκριμένη αντίληψη που τα ομογενοποιούσε και τα κατέτασσε όλα ομαδικά.

Οι καιροί άλλαξαν και, σήμερα, η απόκτηση διακριτής εταιρικής ταυτότητας για κάθε φαρμακείο αποτελεί όρο της επιβίωσής του.

Το φαρμακείο έχει ανάγκη να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό, να κινηθεί στον επιχειρηματικό στίβο και να κερδίσει το κοινό του αντί να το περιμένει απλώς να διαβεί το κατώφλι του. Και για να το πετύχει αυτό, πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα, ονοματεπώνυμο θα λέγαμε…

Το σύγχρονο φαρμακείο, όπως και κάθε σύγχρονη επιχείρηση, επικοινωνεί μέσω της δικής του μοναδικής προσωπικότητας, της δικής του εταιρικής ταυτότητας. Είναι αυτό που το προσδιορίζει ολιστικά, δυναμικά και διαχρονικά. Η εταιρική ταυτότητα του φαρμακείου αποτυπώνει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά, του προσδίδει κύρος και αναγνωρισιμότητα. Το διαφοροποιεί και το ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και, παράλληλα, απευθύνεται στις 5 αισθήσεις του καταναλωτή, τον αφυπνίζει, τον ενεργοποιεί και τον προ(σ)καλεί.

Η εταιρική ταυτότητα του φαρμακείου, ένας συνδυασμός καλλιτεχνικής δημιουργίας και εμπορικής εμπειρογνωμοσύνης, προσαρμόζεται στη σήμανση του καταστήματος, στη βιτρίνα του, στα υλικά συσκευασίας, στη διαδικτυακή επικοινωνία του (Facebook, Instagram, website, email campaigns), γενικότερα σε κάθε επικοινωνιακό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό, το φαρμακείο χτίζει τη δική του προσωπικότητα και ο καταναλωτής προσεγγίζεται διαφοροποιημένα από τον ανταγωνισμό.

Η σχέση που αναπτύσσεται δεν είναι πλέον σχέση φαρμακείου-πελάτη, αλλά η σχέση του δικού μου φαρμακείου με τον κάθε πελάτη μου ξεχωριστά.

Μια σχέση ειδική, ξεχωριστή και προσωποποιημένη.