Επιχειρηματικό πλάνο: η ιδέα που γίνεται πράξη

Επιχειρηματικό πλάνο: η ιδέα που γίνεται πράξη

Επιχειρηματικό πλάνο: η ιδέα που γίνεται πράξη 1201 630 Pharmacy2020

Το επιχειρηματικό πλάνο είναι το δυναμικό μέσο, πάνω στο οποίο πατά η επιχείρηση, καθώς και όλα τα έργα που αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας. Βάσει του πλάνου, το φαρμακείο γνωρίζει τι πρέπει να στοχεύσει, ποιον τρόπο θα επιλέξει για την υλοποίηση του στόχου και πώς θα αποτιμήσει τα αποτελέσματα.

Ανάγκη δημιουργίας ενός επιχειρηματικού πλάνου έχει κάθε τύπος και μέγεθος φαρμακείου. Είτε φαρμακεία (μεμονωμένα ή δίκτυα) που ενδιαφέρονται να οργανώσουν την υφιστάμενη επιχειρηματική τους δομή, είτε φαρμακοποιοί-επιχειρηματίες που αναζητούν την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων.

Το πλάνο αναλύει – λαμβάνοντας υπόψη πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα – τους οικονομικούς στόχους, θέτει bonus για την επίτευξή τους, ορίζει τα καθήκοντα της διοίκησης και κάθε μέλους του προσωπικού, περιγράφει το marketing  και  τους τρόπους επικοινωνίας του φαρμακείου.

Ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό πλάνο εξασφαλίζει χρόνο, χρήμα και ποιότητα στην επιχείρηση και συντελεί τα μέγιστα στην πρόοδο και τη βιωσιμότητά της.