Θανάσης Σπανούδης: ERP Software Consultant

Ο Θανάσης Σπανούδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ασχολείται με την ανάλυση και στατιστική εμπορικών δεδομένων φαρμακείων – πελατών σε συνεργασία με τον επικεφαλής Σύμβουλο του Pharmacy2020, καθώς επίσης υποστηρίζει τις εγκαταστάσεις του λογισμικού PharmacyBrain στην κυπριακή αγορά.

Η επιμονή στην επίτευξη στόχων και η ταχύτητα μάθησης είναι δύο από τα δυνατά του σημεία. Τον διακρίνει η αναλυτική σκέψη, καθώς και η προσαρμοστικότητα, η ευσυνειδησία και ο επαγγελματισμός.