Εφοδιασμός φαρμακείου: μια άσκηση ανάλυσης ρίσκου

Εφοδιασμός φαρμακείου: μια άσκηση ανάλυσης ρίσκου

Εφοδιασμός φαρμακείου: μια άσκηση ανάλυσης ρίσκου 1200 630 Pharmacy2020

Ο φαρμακοποιός Κωνσταντίνος Κακονίκος γράφει για το Pharmacy2020

Προσφάτως συνάντησα στα social media την παρακάτω ερώτηση: «Έχω ένα φάρμακο το οποίο παίρνουν δύο πελάτες μου, ένα κουτί ο καθένας τον μήνα. Πόσα κουτιά πρέπει να έχω απόθεμα;» Μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή ερώτηση, ιδιαίτερα για τους φαρμακοποιούς, αλλά στην πραγματικότητα η απάντηση έρχεται με πολλούς τρόπους.

Υπάρχει ο μαθηματικός τρόπος του μοντέλου διαχείρισης εφοδιασμού και ορθολογικού αποθέματος (τον οποίο χρησιμοποιούν οι περισσότεροι φαρμακοποιοί). Σύμφωνα με τη μαθηματική προσέγγιση, η απάντηση είναι συνάρτηση του πότε πληρώνω, πληρώνομαι, πόσες παραδόσεις μπορώ να έχω κλπ.

Τι γίνεται όμως αν κοιτάξουμε αυτή την ερώτηση αλλιώς; Προσωπικά θα ήθελα να προσεγγίσω το θέμα του εφοδιασμού σαν μια άσκηση ανάλυσης ρίσκου.

Εφόσον μιλάμε για ανάλυση ρίσκου, πρώτα ας κοιτάξουμε τις παραμέτρους του. Παράμετροι για το ρίσκο, λοιπόν, είναι:

 • η πιθανότητα να αλλάξει συνήθειες ο πελάτης αν δεν έχω το φάρμακο
 • η πολιτική αποθέματος των ανταγωνιστών μου
 • το κόστος διαχείρισης της εκκρεμότητας μέχρι να το παραδώσω
 • η σχέση μου με τον συγκεκριμένο πελάτη (π.χ. αγοράζει μόνον αυτό το φάρμακο ή και κάτι άλλο;)

Μπορεί, ακόμη, να θέλω να υπολογίσω και το κόστος του χρήματος σαν εναλλακτικό κόστος. Αν το ρίσκο είναι πολύ χαμηλό, τότε μπορώ να έχω κανένα ή 1 τεμάχιο σε άμεσο απόθεμα. Εναλλακτικά, μπορώ να το αξιολογήσω και να αναλάβω το σχετικό κόστος αποθεματοποίησης.

Η εφαρμογή των αρχών διαχείρισης κινδύνου (risk management) μπορεί να προσφέρει πολλά από τα ακόλουθα οφέλη:

 • βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του φαρμακοποιού και των προμηθευτών του
 • διασφάλιση του φαρμακείου και του απρόσκοπτου και αδιατάρακτου εφοδιασμού του
 • μείωση του κόστους απόκτησης, βελτίωση της αποδοτικότητας του φαρμακείου
 • αύξηση του βαθμού εμπιστοσύνης ασθενών και πελατών προς το φαρμακείο
 • μείωση των απορριμμάτων.

Ωστόσο, για την επιτυχημένη εφαρμογή μιας πολιτικής risk management, τα ακόλουθα είναι βασικά προαπαιτούμενα:

 • ξεκινάμε απλά και αποφεύγουμε πολύπλοκους συνδυασμούς και αναλύσεις
 • εξετάζουμε και αξιολογούμε με προσοχή τους κινδύνους που ελλοχεύουν από πιθανή αστοχία της ανάλυσής μας
 • ακολουθούμε τον κύκλο αρκετές φορές, μέχρι να εξοικειωθούμε και να τον κατακτήσουμε σταδιακά, να μπορούμε να τον διαχειριζόμαστε όλο και πιο αποτελεσματικά και, εντέλει, να τον ενσωματώσουμε στην εταιρική μας κουλτούρα.

Οι απαντήσεις στον εφοδιασμό του φαρμακείου που προσφέρει η ανάλυση ρίσκου είναι διαφορετικής ποιότητας, επειδή δεν βασίζονται μόνο σε μαθηματικούς υπολογισμούς. Εμπεριέχουν παραμέτρους όπως η αναγνώριση του κινδύνου, η περιγραφή και η εκτίμησή του, η αξιολόγηση και ο χειρισμός του.

Κυρίως, όμως, η ανάλυση ρίσκου χρειάζεται γνώση και εμπειρία, ώστε να παραγάγει θετικά και όχι αρνητικά αποτελέσματα για το φαρμακείο, καθώς άπτεται ζωτικών τομέων της λειτουργίας του (χρηματικές ροές, εξυπηρέτηση, ποσότητα, ποιότητα και παράδοση του προϊόντος τη σωστή στιγμή).

Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που εντέλει καταλήγει στην καλύτερη εξυπηρέτηση, την εμπέδωση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το φαρμακείο και την αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας των στόχων της επιχείρησης.

Κωνσταντίνος Κακονίκος
Φαρμακοποιός, MSc