Αλέξανδρος Αλιπράντης: Business Development Consultant

Ο Αλέξανδρος Αλιπράντης είναι απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με ειδίκευση στα Marketing & Management Systems. Είναι ικανότατος διαπραγματευτής με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία.

Ο Αλέξανδρος είναι πολύγλωσσος, εκτός από τα Ελληνικά, μιλά Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά.

Είναι στρατηγικός και ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτύων.